คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียบและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
05 ปรับ กรมอนามัย.ส่งผู้ตรวจกรม ปี 65 (171164)ภูมิภาค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 ปรับ กรมอนามัย.ส่งผู้ตรวจกรม ปี 65 (171164) ส่วนกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ทำหน้าที่ตรวจและนิเทศงานปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่แนบท้ายคำสั่งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการกระทรวง

คำสังคณะกรรมการกำหนดประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่ง คกก.กำหนดประเด็นตรวจ 7 ประเด็น ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 6.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบสำนักนายกฯ การตรวจราชการ 2548.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย