คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
7 (ใส่สูตรแล้ว)เช็คลิสต์แผนเงินบำรุงปี ๖๕.xls
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ฟอร์มสรุปรายงานภาพประเทศ ประเด็นกัญชา ปี 65.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ฟอร์มสรุปรายงานภาพประเทศ รายประเด็น ปี 65.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ใช้ฉบับนี้ แบบฟอร์ม-รายงานการตรวจราชการ 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ฟอร์มบทสรุปผู้บริหารภาพประเทศ รายประเด็น ปี 65.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร ระดับเขต ปี 65.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 ฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร ระดับจังหวัด ปี 65.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย